Metropoli BBS files - http://www.mpoli.fi/files/
                     [root]

                     __Browse__

NameLast modifiedSizeDescription

16.ico 1995-11-20 10:57 766  
17.ico 1995-11-20 10:57 326  
18.ico 1995-11-20 10:57 766  
19.ico 1995-11-20 10:57 766  
20.ico 1995-11-20 10:57 326  
21.ico 1995-11-20 10:57 766  
22.ico 1995-11-20 10:57 766  
23.ico 1995-11-20 10:57 326  
24.ico 1995-11-20 10:57 766  
25.ico 1995-11-20 10:57 766  
26.ico 1995-11-20 10:57 326  
27.ico 1995-11-20 10:57 766  
28.ico 1995-11-20 10:57 326  
29.ico 1995-11-20 10:57 766  
30.ico 1997-05-01 01:00 766  
31.ico 1997-05-01 01:00 326  
32.ico 1997-05-01 01:00 318  
33.ico 1995-11-20 10:57 766