Metropoli BBS files - http://www.mpoli.fi/files/
                     [root]

                     __Browse__

NameLast modifiedSizeDescription

2.ico 1995-05-26 10:57 318  
5.ico 1995-05-26 10:57 318  
7.ico 1997-05-01 01:00 318  
11.ico 1995-05-26 10:57 318  
14.ico 1995-05-26 10:57 318  
3.ico 1995-05-26 10:57 326  
9.ico 1995-05-26 10:57 326  
1.ico 1997-05-01 01:00 766  
4.ico 1995-05-26 10:57 766  
6.ico 1998-03-20 18:00 766  
8.ico 1995-05-26 10:57 766  
10.ico 1998-07-02 17:20 766  
12.ico 1997-05-01 01:00 766  
13.ico 1995-05-26 10:57 766  
15.ico 1997-05-01 01:00 766  
16.ico 1997-05-01 01:00 766