Metropoli BBS files - http://www.mpoli.fi/files/
                     [root]

                     __Browse__

NameLast modifiedSizeDescription

arwtanlf.gif 1998-07-24 00:00 103  
arwtanrt.gif 1998-07-24 00:00 117  
calendar.gif 1998-07-24 00:00 126  
contact.gif 1998-07-24 00:00 125  
deleted.gif 1998-07-24 00:00 2.3K 
delfoldr.gif 1998-07-24 00:00 124  
delmsg.gif 1998-07-24 00:00 926  
digi_sig.gif 1998-07-24 00:00 164  
divider.gif 1998-07-24 00:00 103  
dr.gif 1998-07-24 00:00 117  
empfldr.gif 1998-07-24 00:00 132  
encrypt.gif 1998-07-24 00:00 162  
endbegin.gif 1998-07-24 00:00 100  
envelope.gif 1998-07-24 00:00 130  
flagcomp.gif 1998-07-24 00:00 76  
flagmark.gif 1998-07-24 00:00 90  
folder.gif 1998-07-24 00:00 897  
freedoc.gif 1998-07-24 00:00 111  
help.gif 1998-07-24 00:00 123  
icontact.gif 1998-07-24 00:00 103  
inbox.gif 1998-07-24 00:00 1.5K 
ipnnrn.gif 1998-07-24 00:00 121  
ipnrn.gif 1998-07-24 00:00 120  
low.gif 1998-07-24 00:00 855  
mailbox.gif 1998-07-24 00:00 1.5K 
mark.gif 1998-07-24 00:00 869  
meeting.gif 1998-07-24 00:00 82  
mffav.gif 1998-07-24 00:00 206  
movcpy.gif 1998-07-24 00:00 920  
mtgaccpt.gif 1998-07-24 00:00 137  
mtgcancl.gif 1998-07-24 00:00 161  
mtgdecln.gif 1998-07-24 00:00 135  
mtgreq.gif 1998-07-24 00:00 137  
ndr.gif 1998-07-24 00:00 115  
newappt.gif 1998-07-24 00:00 134  
newcont.gif 1998-07-24 00:00 103  
newfoldr.gif 1998-07-24 00:00 151  
newmail.gif 1998-07-24 00:00 153  
newmtg.gif 1998-07-24 00:00 137  
newpost.gif 1998-07-24 00:00 173  
oof.gif 1998-07-24 00:00 241  
outbox.gif 1998-07-24 00:00 1.5K 
papclip.gif 1998-07-24 00:00 850  
post.gif 1998-07-24 00:00 129  
private.gif 1998-07-24 00:00 79  
prop.gif 1998-07-24 00:00 120  
prvfoldr.gif 1998-07-24 00:00 151  
pubfoldr.gif 1998-07-24 00:00 166  
recur.gif 1998-07-24 00:00 105  
refresh.gif 1998-07-24 00:00 927  
sent_itm.gif 1998-07-24 00:00 914  
smime.gif 1998-07-24 00:00 167  
smimesig.gif 1998-07-24 00:00 166  
upone.gif 1998-07-24 00:00 102  
urgent.gif 1998-07-24 00:00 845